Primitieve begroting 2017

Jaarrekening
2017

Bestuurlijk

Aantal raadsleden

33

33

Aantal wethouders

4

4

Commissieleden (niet-raadsleden)

12

19

Financieel (x € 1.000)

Totale programmabaten

168.625

185.498

Totale programmalasten

174.270

175.177

Reservemutaties:

Onttrekkingen

7.073

18.448

Stortingen

1.412

11.724

Resultaat

16

17.045

Balans:

Reserves

78.505

91.395

Voorzieningen

11.059

13.266

Opgenomen geldleningen (lang)

158.500

158.500

Sociaal

Aantal inwoners

62.220

62.412

Aantal bijstandsgerechtigden

1.409

1.269

Totaal aantal leerlingen:

10.677

10.453

openbaar basisonderwijs

1.602

1.591

bijzonder basisonderwijs

3.285

3.055

voortgezet onderwijs

5.386

5.556

speciaal basisonderwijs

246

251

speciaal voorgezet onderwijs

158

0

Totaal aantal scholen:

22

22

scholen basisonderwijs

17

17

scholen voortgezet onderwijs

3

4

scholen speciaal basisonderwijs

1

1

scholen speciaal voortgezet onderwijs

1

0

Fysiek

Aantal woonruimten

28.190

28.409

Aantal 'niet-woningen' conform OZB

3.750

3.493

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)

2.565

2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers)

41.250

41.868

Aantal bedrijfsvestigingen

5.125

5.284

Aantal m2 kantoren

405.000

394.000

waarvan beschikbaar (m2)

118.000

104.000