Een overzicht van incidentele baten en lasten is een verplicht onderdeel van de toelichting op de jaarrekening. Het gaat hierbij om baten of lasten die vallen buiten de structurele/reguliere activiteiten van de gemeente en die zich maximaal drie jaar achter elkaar voordoen.

Hieronder vermelden wij de incidentele baten en lasten die zich in 2017 hebben voorgedaan voor bedragen groter dan € 25.000. Voor de toelichting op deze bedragen verwijzen wij u naar de betreffende programma’s.

Programma

Omschrijving

Bedrag

V/N

Lasten

3

Benchmark openbaar groen

90.000

V

3

Opheffing voorziening gladheidsbestrijding

101.000

V

3

Liesboschbrand

-485.000

N

6

Belastingadvies De Kom

-42.000

N

6

Advieskosten afwikkeling De Kom

-715.000

N

6

Ingestelde Voorziening De Kom

-1.128.000

N

Baten

1

Eindafrekening BRU

322.800

V

3

Liesboschbrand

454.000

V

3

Subsidie lokaal maatwerk

57.000

V

3

Vergoeding zwerfafval

64.800

V

3

Schadevergoeding VRI

57.000

V

3

Schadevergoeding Citytec

48.000

V

3

Resultaat Grondbedrijf

17.898.000

V

Totaal Baten

18.901.600