Voor de toelichting op dit onderdeel verwijzen wij u naar programma 3.1.7 in het jaarverslag.