Overlopende activa (x €1.000)

Overlopende activa

2.606

95

2.701

Totaal

2.606

95

2.701

Het totaal van de overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde bedragen en bedraagt € 2,7 mln. Dit betreft onder andere een vooruitbetaling voor WIL voor 2017 (2,2 miljoen) en diverse vooruitbetaalde verzekeringspremies.