Langlopende schulden ( x €   1.000)

Langlopende  leningen pensioenfondsen

5.000

5.000

Langlopende  leningen banken

141.500

4.000

138.500

Langlopende  leningen lagere overheden

15.000

15.000

Totaal

161.500

0

4.000

158.500

Waarborgsommen ( x€1.000)

Waarborgsommen

226

314

91

449

226

314

91

449

Het saldo van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 1 jaar bedraagt 158.500.000,-. Het gemiddelde rentepercentage van alle opgenomen geldleningen bedraagt 3,24%, de over 2017 betaalde rente bedroeg circa € 5,2 miljoen.

Bij de waarborgsommen is een stijging te zien in 2017. In 2016 was het saldo van de ontvangen waarborgsommen aan het eind van het boekjaar € 226.000. Eind 2017 is dit saldo gestegen naar € 449.000.